قلب چوبی

من خدارا درقلب کسانی دیده ام که بی هیچ توقعی مهربانی می کنند.

آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست